Politika kvaliteta

Agro apoteka obezbeđuje proizvode i usluge sa kontrolisanim i ujednačenim kvalitetom koji ispunjavaju sva očekivanja svojih klijenata. To osigurava stvaranje sistemskih pretpostavki za integrisanje kvaliteta u sve sfere poslovanja i prerasta u novu poslovnu i životnu filozofiju. Preduslove za svoju uspešnost Agro apoteka nalazi u jasno postavljenim poslovnim ciljevima, proizvodima visoke pouzdanosti, organizaciji zasnovanoj na procesima , okrenutoj ka ispunjavanju zahteva klijenata i kompetentnom menadžmentu.

Proizvodi i usluge se realizuju uz poštovanje svih tehničkih normativa i obezbeđen nadzor od strane stručnog kadra. Zahvaljujući jasnoj i dugoročno orijentisanoj kadrovskoj politici, podsticanju kreativnosti, inovativnosti I poverenju, formiran je kolektiv koji je sposoban da odgovori svim izazovima sadašnjosti i budućnosti. Svakodnevna obaveza svakog zaposlenog je povećanje produktivnosti i postizanjem unapređenja zadatog kvaliteta. Koordinacija svih zaposlenih, timski rad i posvećenost poslu je ključ našeg uspeha. Imamo visokvalifikovane radnike sa dugogodišnjim iskustvom. O kvalitetu naših usluga i zadovoljstvu klijenata govori podatak da se promet naših proizvoda i usluga kao i broj zadovoljnih klijenata uvećava iz godine u godinu.

Želja nam je da i sa Vama uspostavimo dobre i uspešne poslovne odnose i da sa takvom saradnjom doprinesemo boljitku svima.

Korpa