Silwet L77 100ML

800,00 RSD

Način delovanja:
Silwet L-77 je okvašivač nove generacije i spada u grupu organosilikona, poznatijih kao „superokvašivači“.
Silwet L-77 smanjuje površinski napon vodenog rastvora na niže vrednosti u odnosu na konvencionalne okvašivače, te stoga omogućava bolje pokrivanje tretiranih površina biljaka.

Prednosti Silweta:
Poboljšava pokrivenost
Omogućava smanjenje količine tečnosti
Poboljšava efikasnost fungicida, insekticida i herbicida i lako dospeva na teško pristupačna mesta
Poboljšava prodiranje preparata kroz krošnju/žbun useva
Otpornost na spiranje/kišu:
Silwet© obezbedjuje brzo usvajanje sistemičnih aktivnih materija u biljno tkivo, te čini tretiranje mnogo sigurnijim i otpornijim na spiranje kišom.

Primena:
Preporučena koncentracija za Silwet© kreće se od 0,01%–0,15%, sa maksimalnom količinom primene od 0,3 l/ha. U ratarskim usevima najčešća količina primene je 0,1 l/ha uz upotrebu 100-200 l/ha vode. Veća količina Silweta ne poboljšava efekat, već postoji opasnost da se upotrebljeni pesticidni rastvor slije niz biljku.

Žitarice:
bolesti prizemnog dela stabla i bolesti lista: 100 ml Silwet© uz 150-200 l/ha vode
bolesti klasa (fuzarioze): 100 ml Silwet© uz 150-200 l/ha vode

Krompir–plamenjača:
visina biljaka 15-20cm: 25 – 50 ml Silwet© u 120 l/ha vode
visina biljaka 20-65cm: 25 – 50 ml Silwet© u 200 l/ha vode
visina biljaka preko 65cm: 75–100 ml Silwet© u 200 l/ha vode
Uljana repica, suncokret, šećerna repa, soja:
100 ml Silwet© u 150-200 l/ha vode

Voće i vinova loza:
50 – 100 ml na 1000 l/ha vode. Koristi se u količini 200 – 250 ml na 1000 l vode za suzbijanje psile (Psylla pyri) kada ima puno medne rose.

Povrće:
15 ml Silwet© u 120 litara vode.
Preparat Silwet© nalazi primenu i u plasteničkoj proizvodnji gde se koristi za sprečavanje formiranja kapljica tretmanom folija sa rastvorom 5 ml/10 l vode.

Zemljišni herbicidi, insekticidi i fungicidi:
100 ml Silwet© po hektaru.

Herbicidi na bazi glifosata (totalni herbicidi):
0,025 – 0,05% Silwet© u 200 l/ha vode
Navedene količine vode su informativnog karaktera i treba ih prilagoditi uslovima na terenu (tip prskalice, rasprskivači, visina biljaka).

Kategorija:

Aktivna materija: Trisiloksan

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Silwet L77 100ML“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Korpa